Upute za uporabu

Modelna oznaka ili šifra proizvoda
Na primer H50U7B ali 20001207

Šifra aparata je 8-znamenkasta brojka koju možete pronaći na natpisnoj pločici aparata i u jamstvenom listu.