POLITIKA ZAŠTITE PRIVATNOSTI OSOBNIH PODATAKA

Pravila obrade osobnih podataka dostupna su na https://www.gorenje.hr/izjava-o-privatnosti. Pravila obrade osobnih podataka su javna i dostupna svim zainteresiranim pojedincima ili tvrtkama.

Pravila o osobnim podacima opisuju opće podatke o obradi osobnih podataka i daju smjernice za bilo kakvu obradu osobnih podataka povezanih s upravljanjem osobnim podacima.

Osobnim podacima upravlja: 

Gorenje, d.o.o.
Partizanska cesta 12
Si – 3320 Velenje
Slovenia
Imatelj osobnih podataka zadržava pravo promjene pravila o privatnosti bez ikakvih prethodnih upozorenja pojedincima. Objavljivanjem mrežnih pravila za obradu osobnih podataka pružamo vam stalan pristup pravilima.

Ova pravila obrade osobnih podataka vrijede za sve tvrtke koje kotiraju u društvima Grupe Gorenje dostupne na [URL 2].

Osobni podaci koje prikupljamo

Prikupljamo i obrađujemo samo osobne podatke koji su relevantni u svrhu naše suradnje. Prikupljaju se i obrađuju samo najmanje relevantni podaci.

Prije obrade osobnih podataka moraju biti ispunjene odgovarajuće osnove za obradu podataka. Dakle, mi prikupljamo i obrađujemo samo one osobne podatke, gdje imamo ili:
  • izravan pristanak
  • odgovarajuću pravnu osnovu
  • postojeći ugovorni odnos ili smo u fazi pregovaranja o ugovornom odnosu (jednostavna narudžba ili primitak se također smatra ugovornim odnoso
Prilikom obrade vaših osobnih podataka fokusirani smo na prikupljanje samo minimalne količine osobnih podataka potrebnih za postizanje cilja i namjere obrade osobnih podataka.

KAKO KORISTIMO VAŠE OSOBNE PODATKE

Svrha

Svaka obrada osobnih podataka vrši se samo u skladu s početnom svrhom prikupljanja i obrade podataka.

Usklađenost sa zakonima i regulatornim obvezama

Vaše podatke koristit ćemo na način da ispune naše zakonske obveze u vezi s obradom osobnih podataka. Da bismo to učinili, možda ćemo ih morati dijeliti s regulatorima ili drugim tijelima kojima smo podložni.

S kime možemo podijeliti vaše podatke

Vaši podaci koje prikupljamo za gore navedene svrhe mogu se dijeliti s drugim tvrtkama Grupe Gorenje i podizvođačima koji pružaju usluge Gorenju, Ltd. ili drugim tvrtkama Grupe Gorenje poput informatičke podrške za rad i funkcioniranje informacijskog sustava Gorenje.

Svi ogranci Gorenje d.o.o. moraju obraditi vaše osobne podatke u skladu s vodičima i pravilima koje Gorenje Grupa daje u obliku ugovora ili dodatka postojećem ugovoru. Na taj se način osigurava odgovarajuća razina zaštite vaših osobnih podataka.

Dijeljenje Vaših podataka trećim zemljama

Podaci koje dajete pohranjuju se i obrađuju samo unutar granica Europske unije. Ne vrši se prijenos vaših osobnih podataka u treće zemlje (zemlje koje nisu članice EU).

Dijeljene agregiranih i anonimnih podataka

Anonimne podatke možemo dijeliti izvan Grupe Gorenje s partnerima kao što su istraživačke grupe ili obrazovne institucije. Na primjer, možemo javno dijeliti informacije radi prikazivanja trendova u poslovanju, međutim, takvi objavljeni podaci ne pružaju podatke koji mogu poslužiti za identifikaciju osobe koja ih je dala.

Razdoblje čuvanja Vaših podataka

Vaše podatke čuvamo sve dok je Vaš pristanak valjan. Ako želite opozvati svoj pristanak i prestati koristiti povezane usluge, kontaktirajte nas slanjem e-pošte na adresu gdpr@gorenje.com

U slučaju da nas je bilo koji drugi regulatorni ili zakonski uvjet obvezao da čuvamo podatke, podaci bi se čuvali onoliko dugo koliko je zakonski propisano.

U slučaju da nam osobni podaci više nisu potrebni, možemo ih uništiti, izbrisati, anonimizirati ili pseudonimizirati.

Prava pojedinca

Svi pojedinci koji nam vjeruju sa svojim osobnim podacima imaju niz prava koja idu u skladu s time. Ova prava uključuju:
  • Pravo na pristup Osobnim podacima koje pohranjujemo i obrađujemo u njima radi dobivanja podataka o načinu na koji obrađujemo dotične podatke,
  • U nekim slučajevima, pravo na povlačenje vašeg pristanka na našu obradu vaših osobnih podataka. U slučaju da imamo još jedan legitiman razlog za nastavak obrade vaših osobnih podataka, nastavit ćemo to činiti (u oba slučaja obavijestit ćemo vas o postupku povlačenja),
  • Pravo ispravljanja podataka u slučaju da pohranjeni i obrađeni osobni podaci nisu točni ili nisu potpuni,
  • Pravo na brisanje vaših osobnih podataka, iako mi dalje možemo zadržavati osobne podatke ako na to imamoprava,
  • Pravo na prigovor i traženje ograničavanja obrade vaših osobnih podataka u nekim okolnostima.
U slučaju da želite iskoristiti svoja prava, možete se obratiti našoj e-pošti za podršku: gdpr@gorenje.com 

Posljedice obrade podataka

Obrada osobnih podataka u većini se slučajeva odnosi na poslovni odnos između vas (pojedinca) i Gorenje Grupe. Budući da se prikupljeni podaci ni u kojem slučaju ne koriste za obavljanje i profiliranje ili automatizirano donošenje odluka, posljedice i utjecaj na obradu osobnih podataka procjenjuju se kao obrada s malim utjecajem na privatnost pojedinaca.

Što očekujemo od Vas

Odgovorni ste za pružanje točnih i ažuriranih podataka. U slučaju bilo kakvih promjena vaših osobnih podataka, o tim promjenama nas morate obavijestiti što je prije moguće.

Način na koji čuvamo Vaše podatke

Ako želite dobiti dodatne informacije o bilo kojoj od gore navedenih informacija ili kontaktirati našeg službenika za zaštitu podataka, pišite na:

Data Protection Officer Mitja Kozar
Partizanska cesta 12,
3320 Velenje
Slovenia
e-mail: gdpr@gorenje.com