Modeli

CA25YR03G CA25YR03G Klima uređaj - unutarnja jedinica Klima uređaj - unutarnja jedinica Rashladna snaga: 2.600 W Snaga zagrijavanja: 2.700 W Automatski rad Turbo rad Zaštita od hladnog zraka Tip zaslona: LED zaslon Temperaturni raspon u režimu - grijanje (°C): -20- 24 Temperaturni raspon u režimu - hlađenje (°C): -15 - 50
CA25YR03W CA25YR03W Klima uređaj - vanjska jedinica (SINGLE) Klima uređaj - vanjska jedinica (SINGLE) Rashladna snaga: 2.600 W Snaga zagrijavanja: 2.700 W Zaštita od hladnog zraka Temperaturni raspon u režimu - grijanje (°C): -20- 24 Temperaturni raspon u režimu - hlađenje (°C): -15 - 50
CA35YR03G CA35YR03G Klima uređaj - unutarnja jedinica Klima uređaj - unutarnja jedinica Rashladna snaga: 3.400 W Snaga zagrijavanja: 3.800 W Automatski rad Turbo rad Zaštita od hladnog zraka Tip zaslona: LED zaslon Temperaturni raspon u režimu - grijanje (°C): -20- 24 Temperaturni raspon u režimu - hlađenje (°C): -15 - 50
CA35YR03W CA35YR03W Klima uređaj - vanjska jedinica (SINGLE) Klima uređaj - vanjska jedinica (SINGLE) Rashladna snaga: 3.400 W Snaga zagrijavanja: 3.800 W Zaštita od hladnog zraka Temperaturni raspon u režimu - grijanje (°C): -20- 24 Temperaturni raspon u režimu - hlađenje (°C): -15 - 50
CA50XS1AG CA50XS1AG Klima uređaj - unutarnja jedinica Klima uređaj - unutarnja jedinica Rashladna snaga: 5.000 W Snaga zagrijavanja: 5.600 W Automatski rad Turbo rad Zaštita od hladnog zraka Tip zaslona: LED zaslon Temperaturni raspon u režimu - grijanje (°C): -20- 24 Temperaturni raspon u režimu - hlađenje (°C): -15 - 50
CA50XS1AW CA50XS1AW Klima uređaj - vanjska jedinica (SINGLE) Klima uređaj - vanjska jedinica (SINGLE) Rashladna snaga: 5.000 W Snaga zagrijavanja: 5.600 W Zaštita od hladnog zraka Temperaturni raspon u režimu - grijanje (°C): -20- 24 Temperaturni raspon u režimu - hlađenje (°C): -15 - 50
CD35YR3FG CD35YR3FG Klima uređaj - unutarnja jedinica Klima uređaj - unutarnja jedinica Rashladna snaga: 3.400 W Snaga zagrijavanja: 3.800 W Automatski rad Turbo rad Zaštita od hladnog zraka Tip zaslona: LED zaslon Temperaturni raspon u režimu - grijanje (°C): -15- 24 Temperaturni raspon u režimu - hlađenje (°C): -15 - 43
CD35YR3FW CD35YR3FW Klima uređaj - vanjska jedinica (SINGLE) Klima uređaj - vanjska jedinica (SINGLE) Rashladna snaga: 3.400 W Snaga zagrijavanja: 3.800 W Zaštita od hladnog zraka Temperaturni raspon u režimu - grijanje (°C): -15- 24 Temperaturni raspon u režimu - hlađenje (°C): -15 - 43
CD50XS1FG CD50XS1FG Klima uređaj - unutarnja jedinica Klima uređaj - unutarnja jedinica Rashladna snaga: 5.000 W Snaga zagrijavanja: 5.600 W Automatski rad Turbo rad Zaštita od hladnog zraka Tip zaslona: LED zaslon Temperaturni raspon u režimu - grijanje (°C): -15- 24 Temperaturni raspon u režimu - hlađenje (°C): -15 - 43
CD50XS1FW CD50XS1FW Klima uređaj - vanjska jedinica (SINGLE) Klima uređaj - vanjska jedinica (SINGLE) Rashladna snaga: 5.000 W Snaga zagrijavanja: 5.600 W Zaštita od hladnog zraka Temperaturni raspon u režimu - grijanje (°C): -15- 24 Temperaturni raspon u režimu - hlađenje (°C): -15 - 43
CF25YR1FG CF25YR1FG Klima uređaj - unutarnja jedinica Klima uređaj - unutarnja jedinica Rashladna snaga: 2.600 W Snaga zagrijavanja: 2.700 W Automatski rad Turbo rad Zaštita od hladnog zraka Tip zaslona: LED zaslon Temperaturni raspon u režimu - grijanje (°C): -20- 24 Temperaturni raspon u režimu - hlađenje (°C): -15 - 43
CF25YR1FW CF25YR1FW Klima uređaj - vanjska jedinica (SINGLE) Klima uređaj - vanjska jedinica (SINGLE) Rashladna snaga: 2.600 W Snaga zagrijavanja: 2.700 W Zaštita od hladnog zraka Temperaturni raspon u režimu - grijanje (°C): -20- 24 Temperaturni raspon u režimu - hlađenje (°C): -15 - 50
CF35YR1FG CF35YR1FG Klima uređaj - unutarnja jedinica Klima uređaj - unutarnja jedinica Rashladna snaga: 3.400 W Snaga zagrijavanja: 3.800 W Automatski rad Turbo rad Zaštita od hladnog zraka Tip zaslona: LED zaslon Temperaturni raspon u režimu - grijanje (°C): -20- 24 Temperaturni raspon u režimu - hlađenje (°C): -15 - 43
CF35YR1FW CF35YR1FW Klima uređaj - vanjska jedinica (SINGLE) Klima uređaj - vanjska jedinica (SINGLE) Rashladna snaga: 3.400 W Snaga zagrijavanja: 3.800 W Zaštita od hladnog zraka Temperaturni raspon u režimu - grijanje (°C): -20- 24 Temperaturni raspon u režimu - hlađenje (°C): -15 - 50
CF50XS1FG CF50XS1FG Klima uređaj - unutarnja jedinica Klima uređaj - unutarnja jedinica Rashladna snaga: 5.000 W Snaga zagrijavanja: 5.600 W Automatski rad Turbo rad Zaštita od hladnog zraka Tip zaslona: LED zaslon Temperaturni raspon u režimu - grijanje (°C): -20- 24 Temperaturni raspon u režimu - hlađenje (°C): -15 - 43
CF50XS1FW CF50XS1FW Klima uređaj - vanjska jedinica (SINGLE) Klima uređaj - vanjska jedinica (SINGLE) Rashladna snaga: 5.000 W Snaga zagrijavanja: 5.600 W Zaštita od hladnog zraka Temperaturni raspon u režimu - grijanje (°C): -20- 24 Temperaturni raspon u režimu - hlađenje (°C): -15 - 50
CF70BT1FG CF70BT1FG Klima uređaj - unutarnja jedinica Klima uređaj - unutarnja jedinica Rashladna snaga: 6.500 W Snaga zagrijavanja: 7.100 W Automatski rad Turbo rad Zaštita od hladnog zraka Tip zaslona: LED zaslon Temperaturni raspon u režimu - grijanje (°C): -20- 24 Temperaturni raspon u režimu - hlađenje (°C): -15 - 43
CF70BT1FW CF70BT1FW Klima uređaj - vanjska jedinica (SINGLE) Klima uređaj - vanjska jedinica (SINGLE) Rashladna snaga: 6.500 W Snaga zagrijavanja: 7.100 W Zaštita od hladnog zraka Temperaturni raspon u režimu - grijanje (°C): -20- 24 Temperaturni raspon u režimu - hlađenje (°C): -15 - 50
DJ25VE0BG DJ25VE0BG Klima uređaj - unutarnja jedinica Klima uređaj - unutarnja jedinica Rashladna snaga: 2.600 W Snaga zagrijavanja: 2.800 W Automatski rad Turbo rad Zaštita od hladnog zraka Tip zaslona: LED zaslon Temperaturni raspon u režimu - grijanje (°C): -20- 24 Temperaturni raspon u režimu - hlađenje (°C): -15 - 43
DJ25VE0BW DJ25VE0BW Klima uređaj - vanjska jedinica (SINGLE) Klima uređaj - vanjska jedinica (SINGLE) Rashladna snaga: 2.600 W Snaga zagrijavanja: 2.800 W Zaštita od hladnog zraka Temperaturni raspon u režimu - grijanje (°C): -20- 24 Temperaturni raspon u režimu - hlađenje (°C): -15 - 43
DJ35VE0BG DJ35VE0BG Klima uređaj - unutarnja jedinica Klima uređaj - unutarnja jedinica Rashladna snaga: 3.500 W Snaga zagrijavanja: 4.000 W Automatski rad Turbo rad Zaštita od hladnog zraka Tip zaslona: LED zaslon Temperaturni raspon u režimu - grijanje (°C): -20- 24 Temperaturni raspon u režimu - hlađenje (°C): -15 - 43
DJ35VE0BW DJ35VE0BW Klima uređaj - vanjska jedinica (SINGLE) Klima uređaj - vanjska jedinica (SINGLE) Rashladna snaga: 3.500 W Snaga zagrijavanja: 4.000 W Zaštita od hladnog zraka Temperaturni raspon u režimu - grijanje (°C): -20- 24 Temperaturni raspon u režimu - hlađenje (°C): -15 - 43
DJ50XA0BG DJ50XA0BG Klima uređaj - unutarnja jedinica Klima uređaj - unutarnja jedinica Rashladna snaga: 5.000 W Snaga zagrijavanja: 5.600 W Automatski rad Turbo rad Zaštita od hladnog zraka Tip zaslona: LED zaslon Temperaturni raspon u režimu - grijanje (°C): -20- 24 Temperaturni raspon u režimu - hlađenje (°C): -15 - 50
DJ50XA0BW DJ50XA0BW Klima uređaj - vanjska jedinica (SINGLE) Klima uređaj - vanjska jedinica (SINGLE) Rashladna snaga: 5.000 W Snaga zagrijavanja: 5.600 W Zaštita od hladnog zraka Temperaturni raspon u režimu - grijanje (°C): -20- 24 Temperaturni raspon u režimu - hlađenje (°C): -15 - 50
KB25YR3EG KB25YR3EG Klima uređaj - unutarnja jedinica Klima uređaj - unutarnja jedinica Rashladna snaga: 2.600 W Snaga zagrijavanja: 2.700 W Automatski rad Turbo rad Zaštita od hladnog zraka Tip zaslona: LED zaslon Temperaturni raspon u režimu - grijanje (°C): -20- 24 Temperaturni raspon u režimu - hlađenje (°C): -15 - 50
KB25YR3EW KB25YR3EW Klima uređaj - vanjska jedinica (SINGLE) Klima uređaj - vanjska jedinica (SINGLE) Rashladna snaga: 2.600 W Snaga zagrijavanja: 2.700 W Zaštita od hladnog zraka Temperaturni raspon u režimu - grijanje (°C): -20- 24 Temperaturni raspon u režimu - hlađenje (°C): -15 - 50
KB35YR3EG KB35YR3EG Klima uređaj - unutarnja jedinica Klima uređaj - unutarnja jedinica Rashladna snaga: 3.400 W Snaga zagrijavanja: 3.800 W Automatski rad Turbo rad Zaštita od hladnog zraka Tip zaslona: LED zaslon Temperaturni raspon u režimu - grijanje (°C): -20- 24 Temperaturni raspon u režimu - hlađenje (°C): -15 - 50
KB35YR3EW KB35YR3EW Klima uređaj - vanjska jedinica (SINGLE) Klima uređaj - vanjska jedinica (SINGLE) Rashladna snaga: 3.400 W Snaga zagrijavanja: 3.800 W Zaštita od hladnog zraka Temperaturni raspon u režimu - grijanje (°C): -20- 24 Temperaturni raspon u režimu - hlađenje (°C): -15 - 50
KB50XS1EG KB50XS1EG Klima uređaj - unutarnja jedinica Klima uređaj - unutarnja jedinica Rashladna snaga: 5.000 W Snaga zagrijavanja: 5.600 W Automatski rad Turbo rad Zaštita od hladnog zraka Tip zaslona: LED zaslon Temperaturni raspon u režimu - grijanje (°C): -20- 24 Temperaturni raspon u režimu - hlađenje (°C): -15 - 50
KB50XS1EW KB50XS1EW Klima uređaj - vanjska jedinica (SINGLE) Klima uređaj - vanjska jedinica (SINGLE) Rashladna snaga: 5.000 W Snaga zagrijavanja: 5.600 W Zaštita od hladnog zraka Temperaturni raspon u režimu - grijanje (°C): -20- 24 Temperaturni raspon u režimu - hlađenje (°C): -15 - 50
Brza usporedba
bolje / lošije / + dodano / nedostaje / ! nije usporedivo