Noble serija

CA25YR01G HSN CA25YR01G HSN Klima uređaj - unutarnja jedinica Klima uređaj - unutarnja jedinica Rashladna snaga: 2.600 W Snaga zagrijavanja: 2.700 W Noćni režim rada Automatski rad Turbo rad Zaštita od hladnog zraka Tip zaslona: LED zaslon Temperaturni raspon u režimu - grijanje (°C): -15- 24 Temperaturni raspon u režimu - hlađenje (°C): -15 - 43
CA25YR01W HSN CA25YR01W HSN Klima uređaj - vanjska jedinica (SINGLE) Klima uređaj - vanjska jedinica (SINGLE) Rashladna snaga: 2.600 W Snaga zagrijavanja: 2.700 W Zaštita od hladnog zraka Temperaturni raspon u režimu - grijanje (°C): -15- 24 Temperaturni raspon u režimu - hlađenje (°C): -15 - 43
CA35YR01G HSN CA35YR01G HSN Klima uređaj - unutarnja jedinica Klima uređaj - unutarnja jedinica Rashladna snaga: 3.400 W Snaga zagrijavanja: 3.800 W Noćni režim rada Automatski rad Turbo rad Zaštita od hladnog zraka Tip zaslona: LED zaslon Temperaturni raspon u režimu - grijanje (°C): -15- 24 Temperaturni raspon u režimu - hlađenje (°C): -15 - 43
CA35YR01W HSN CA35YR01W HSN Klima uređaj - vanjska jedinica (SINGLE) Klima uređaj - vanjska jedinica (SINGLE) Rashladna snaga: 3.400 W Snaga zagrijavanja: 3.800 W Zaštita od hladnog zraka Temperaturni raspon u režimu - grijanje (°C): -15- 24 Temperaturni raspon u režimu - hlađenje (°C): -15 - 43
Brza usporedba
bolje / lošije / + dodano / nedostaje / ! nije usporedivo