ULED TV

H50U7B H50U7B H50U7B
H55U7B H55U7B H55U7B
H55U8B H55U8B H55U8B
H65U7B H65U7B H65U7B
H65U8B H65U8B H65U8B
Brza usporedba
bolje / lošije / + dodano / nedostaje / ! nije usporedivo