HLADNJAK ZA VINO

RW30D4AJ0 RW30D4AJ0 Vinska vitrina Vinska vitrina Ukupni volumen: 110 l Vrsta aparata: Samostojeći
Brza usporedba
bolje / lošije / + dodano / nedostaje / ! nije usporedivo