32" - 50"

VELIČINA (INČI):
TEHNOLOGIJA:
32A4BG 32A4BG HD Smart TV Tip: HD Smart TV 32A4BG Dijagonala ekrana (inch): 32 in Dijagonala ekrana (cm): 80 cm Maksimalna rezolucija: HD 1366x768 Tehnologija zvuka: DTS Virtual X Korisničko sučelje: VIDAA U4
32A4K 32A4K HD Smart TV Tip: HD Smart TV 32A4K Dijagonala ekrana (inch): 32 in Dijagonala ekrana (cm): 81,3 cm Maksimalna rezolucija: HD 1366x768 Korisničko sučelje: VIDAA U6
32A5700FA 32A5700FA HD Smart TV Serija: A5700F Tip: HD Smart TV 32A5700FA Dijagonala ekrana (inch): 32 in Dijagonala ekrana (cm): 80 cm Maksimalna rezolucija: HD 1366x768 Tehnologija zvuka: DTS Studio Sound Korisničko sučelje: Android
32A5KQ 32A5KQ 32A5KQ Dijagonala ekrana (inch): 32 in Dijagonala ekrana (cm): 81,3 cm Maksimalna rezolucija: FHD 1920x1080 Korisničko sučelje: VIDAA U6
40A4BG 40A4BG FHD Smart TV Tip: FHD Smart TV 40A4BG Dijagonala ekrana (inch): 40 in Dijagonala ekrana (cm): 100 cm Tehnologija zvuka: DTS Virtual X Korisničko sučelje: VIDAA U4
40A4K 40A4K FHD Smart TV Tip: FHD Smart TV 40A4K Dijagonala ekrana (inch): 40 in Dijagonala ekrana (cm): 101,6 cm Maksimalna rezolucija: FHD 1920x1080 Korisničko sučelje: VIDAA U6
40A5KQ 40A5KQ 40A5KQ Dijagonala ekrana (inch): 40 in Dijagonala ekrana (cm): 101,6 cm Maksimalna rezolucija: FHD 1920x1080 Korisničko sučelje: VIDAA U6
43A63H 43A63H UHD Smart TV Tip: UHD Smart TV 43A63H Dijagonala ekrana (inch): 43 in Dijagonala ekrana (cm): 108 cm Maksimalna rezolucija: 4K Ultra HD 3840x2160 Tehnologija zvuka: DTS Virtual X Korisničko sučelje: VIDAA U5
43A6BG 43A6BG UHD Smart TV Tip: UHD Smart TV 43A6BG Dijagonala ekrana (inch): 43 in Dijagonala ekrana (cm): 108 cm Maksimalna rezolucija: 4K Ultra HD 3840x2160 Tehnologija zvuka: DTS Virtual X Korisničko sučelje: VIDAA U5
43A6G 43A6G UHD Smart TV Tip: UHD Smart TV 43A6G Dijagonala ekrana (inch): 43 in Dijagonala ekrana (cm): 108 cm Maksimalna rezolucija: 4K Ultra HD 3840x2160 Tehnologija zvuka: DTS Virtual X Korisničko sučelje: VIDAA U5
43A6K 43A6K UHD Smart TV Tip: UHD Smart TV 43A6K Dijagonala ekrana (inch): 43 in Dijagonala ekrana (cm): 108 cm Maksimalna rezolucija: 4K Ultra HD 3840x2160 Tehnologija zvuka: DTS Virtual X Korisničko sučelje: VIDAA U6
43A7500F 43A7500F UHD Smart TV Serija: A7500F Tip: UHD Smart TV 43A7500F Dijagonala ekrana (inch): 43 in Dijagonala ekrana (cm): 107,9 cm Maksimalna rezolucija: 4K Ultra HD 3840x2160 Tehnologija zvuka: DTS Studio Sound Korisničko sučelje: VIDAA U4
43A7GQ 43A7GQ Serija: A7GQ 43A7GQ Dijagonala ekrana (inch): 43 in Dijagonala ekrana (cm): 107 cm Maksimalna rezolucija: 4K Ultra HD 3840x2160 Tehnologija zvuka: Dolby Atmos Korisničko sučelje: VIDAA U5
43A7KQ 43A7KQ 43A7KQ Dijagonala ekrana (inch): 43 in Dijagonala ekrana (cm): 108 cm Maksimalna rezolucija: 4K Ultra HD 3840x2160 Korisničko sučelje: VIDAA U6
43E7HQ 43E7HQ 43E7HQ Dijagonala ekrana (inch): 43 in Dijagonala ekrana (cm): 109 cm Maksimalna rezolucija: 4K Ultra HD 3840x2160 Tehnologija zvuka: DTS Virtual X Korisničko sučelje: VIDAA U5
43E7KQ 43E7KQ 43E7KQ Dijagonala ekrana (inch): 43 in Dijagonala ekrana (cm): 108 cm Maksimalna rezolucija: 4K Ultra HD 3840x2160 Korisničko sučelje: VIDAA U6
50A63H 50A63H UHD Smart TV Tip: UHD Smart TV 50A63H Dijagonala ekrana (inch): 50 in Dijagonala ekrana (cm): 127 cm Maksimalna rezolucija: 4K Ultra HD 3840x2160 Tehnologija zvuka: DTS Virtual X Korisničko sučelje: VIDAA U5
50A6BG 50A6BG UHD Smart TV Tip: UHD Smart TV 50A6BG Dijagonala ekrana (inch): 50 in Dijagonala ekrana (cm): 127 cm Maksimalna rezolucija: 4K Ultra HD 3840x2160 Tehnologija zvuka: DTS Virtual X Korisničko sučelje: VIDAA U5
50A6G 50A6G UHD Smart TV Tip: UHD Smart TV 50A6G Dijagonala ekrana (inch): 50 in Dijagonala ekrana (cm): 127 cm Maksimalna rezolucija: 4K Ultra HD 3840x2160 Tehnologija zvuka: DTS Virtual X Korisničko sučelje: VIDAA U5
50A6K 50A6K UHD Smart TV Tip: UHD Smart TV 50A6K Dijagonala ekrana (inch): 50 in Dijagonala ekrana (cm): 126 cm Maksimalna rezolucija: 4K Ultra HD 3840x2160 Tehnologija zvuka: DTS Virtual X Korisničko sučelje: VIDAA U6
50A7500F 50A7500F UHD Smart TV Serija: A7500F Tip: UHD Smart TV 50A7500F Dijagonala ekrana (inch): 50 in Dijagonala ekrana (cm): 125,7 cm Maksimalna rezolucija: 4K Ultra HD 3840x2160 Tehnologija zvuka: DTS Studio Sound Korisničko sučelje: VIDAA U4
50A7GQ 50A7GQ Serija: A7GQ 50A7GQ Dijagonala ekrana (inch): 50 in Dijagonala ekrana (cm): 126 cm Maksimalna rezolucija: 4K Ultra HD 3840x2160 Tehnologija zvuka: Dolby Atmos Korisničko sučelje: VIDAA U5
50A7KQ 50A7KQ 50A7KQ Dijagonala ekrana (inch): 50 in Dijagonala ekrana (cm): 126 cm Maksimalna rezolucija: 4K Ultra HD 3840x2160 Korisničko sučelje: VIDAA U6
50E7HQ 50E7HQ 50E7HQ Dijagonala ekrana (inch): 50 in Dijagonala ekrana (cm): 127 cm Maksimalna rezolucija: 4K Ultra HD 3840x2160 Tehnologija zvuka: DTS Virtual X Korisničko sučelje: VIDAA U5
50E7KQ 50E7KQ 50E7KQ Dijagonala ekrana (inch): 50 in Dijagonala ekrana (cm): 126 cm Maksimalna rezolucija: 4K Ultra HD 3840x2160 Korisničko sučelje: VIDAA U6
50U7QF 50U7QF ULED Smart TV Serija: U7QF Tip: ULED Smart TV 50U7QF Dijagonala ekrana (inch): 50 in Dijagonala ekrana (cm): 126 cm Maksimalna rezolucija: 4K Ultra HD 3840x2160 Tehnologija zvuka: Dolby Atmos Korisničko sučelje: VIDAA U4
H32B5100 H32B5100 HD Feature TV Tip: HD Feature TV H32B5100 Dijagonala ekrana (inch): 32 in Dijagonala ekrana (cm): 80 cm Maksimalna rezolucija: HD 1366x768 Tehnologija zvuka: DD+
H32B5600 H32B5600 HD Smart TV Tip: HD Smart TV H32B5600 Dijagonala ekrana (inch): 32 in Dijagonala ekrana (cm): 80 cm Maksimalna rezolucija: HD 1366x768 Tehnologija zvuka: DBX Total Sonics, TotalSurround, TotalVolume Korisničko sučelje: VIDAA U2
H40B5100 H40B5100 H40B5100 Dijagonala ekrana (inch): 40 in Dijagonala ekrana (cm): 100 cm Maksimalna rezolucija: FHD 1920x1080 Tehnologija zvuka: DD+
H40B5600 H40B5600 FHD Smart TV Tip: FHD Smart TV H40B5600 Dijagonala ekrana (inch): 40 in Dijagonala ekrana (cm): 100,5 cm Maksimalna rezolucija: FHD 1920x1080 Tehnologija zvuka: DBX Total Sonics, TotalSurround, TotalVolume Korisničko sučelje: VIDAA U2
H43B7100 H43B7100 UHD Smart TV Tip: UHD Smart TV H43B7100 Dijagonala ekrana (inch): 43 in Dijagonala ekrana (cm): 107,9 cm Maksimalna rezolucija: 4K Ultra HD 3840x2160 Tehnologija zvuka: DTS Studio Sound Korisničko sučelje: VIDAA U3
H43B7500 H43B7500 UHD Smart TV Tip: UHD Smart TV H43B7500 Dijagonala ekrana (inch): 43 in Dijagonala ekrana (cm): 107,9 cm Maksimalna rezolucija: 4K Ultra HD 3840x2160 Tehnologija zvuka: DTS Studio Sound Korisničko sučelje: VIDAA U3
H50B7100 H50B7100 UHD Smart TV Tip: UHD Smart TV H50B7100 Dijagonala ekrana (inch): 50 in Dijagonala ekrana (cm): 125,7 cm Maksimalna rezolucija: 4K Ultra HD 3840x2160 Tehnologija zvuka: DTS Studio Sound Korisničko sučelje: VIDAA U3
H50B7500 H50B7500 UHD Smart TV Tip: UHD Smart TV H50B7500 Dijagonala ekrana (inch): 50 in Dijagonala ekrana (cm): 125,7 cm Maksimalna rezolucija: 4K Ultra HD 3840x2160 Tehnologija zvuka: DTS Studio Sound Korisničko sučelje: VIDAA U3
H50U7B H50U7B ULED Smart TV Serija: U7B Tip: ULED Smart TV H50U7B Dijagonala ekrana (inch): 49,5 in Dijagonala ekrana (cm): 125,7 cm Maksimalna rezolucija: 4K Ultra HD 3840x2160 Tehnologija zvuka: Dolby Atmos Korisničko sučelje: VIDAA U3
Brza usporedba
bolje / lošije / + dodano / nedostaje / ! nije usporedivo